Tłumaczenia angielsko-polskie oraz polsko-angielskie   English-Polish and Polish-English Translation/Localization/Proofreading
Specyfikacja:
1 strona tekstu = 1800 znaków (bez spacji)
Dla rysunku formatem rozliczeniowym jest wielkość A4
  Specification:
1 page of text = 1800 chars (w/o spaces)
For drawings reference format is A4 size
Tryb tłumaczenia:
zwykły - do 10 stron na dzień - cena standardowa
przyspieszony - do 15 stron na dzień +33% do ceny standardowej
ekspres - do 20 stron na dzień +66% do ceny standardowej
  Translation mode:
ordinary - to 10 pages per day - standard price
accelerated - to 15 pages per day +33% to standard price
express - to 20 pages per day +66% to standard price
Dla większych ilości materiału cena może podlegać negocjacjom   For larger amounts of text and drawing price is negociable
Cennik:
1 strona tekstu - 32zł
1 rysunek format A4 - 10zł
  Price-list:
1 page of text - 32PLN
1 drawing A4 size - 10PLN
Do rozpoczęcia tłumaczenia konieczne jest dostarczenie podpisanego druku - Zlecenie tłumaczenia (przykład)   For initiation of order it is required to deliver signed - Translation order (example)
Formą rozliczeniową jest faktura (bez VAT)   Form of settlement is invoice (w/o VAT)
Specjalizacja:
Elektronika
Filmy (napisy)
Gry/hazard/Gry komputerowe
Inżynieria (ogólnie)
Inżynieria: chemiczna
Inżynieria: elektryczna
Inżynieria: mechanika, automatyka, robotyka
Inżynieria: przemysłowa
Przemysł: Technologia (ogólnie)
IT / E-Commerce / Internet
Komputery (ogólnie)
Komputery: oprogramowanie
Komputery: sprzęt
Komputery: systemy/sieci
Lokalizacja (oprogramowania/stron WWW)
Militaria/Wojsko
Nauka (ogólnie)
Ogólnie/Konwersacje/Listy
Przemysł samochodowy/Samochody
Telekomunikacja
  Specialize in:
Electronics
Movies (Subtitles)
Games/Computer Games
Engineering (General)
Engineering: chemical
Engineering: electrical
Engineering: mechnical, automation, robotics
Engineering: industry
Industry: R&D (General)
IT / E-Commerce / Internet
Computers (General)
Computers: Software
Computers: Hardware
Computers: OS/Networks
Localization (software/WWW sites)
Military
Science (General)
General/Conversations/Letters
Cars
Telecommunication
Współpracuję z takimi firmami jak:
Skype
Pamela Software
Beluga Linguistics
Emerson Process Management
Profarb - Grupa Chemiczna Sp. z o.o.
  I cooperate with Companies:
Skype
Pamela Software
Beluga Linguistics
Emerson Process Management
Profarb - Grupa Chemiczna Sp. z o.o.